Projekt AIDIGI

Projekt AIDIGI chce zvýšit míru automatizace pomocí aplikace umělé inteligence do e-commerce

Automatizace e-commerce

AIDIGI software dohledává informace a automatizuje komunikaci. Software umí automaticky vygenerovat obsah.

Personalizace webu

AIDIGI přizpůsobuje web po obsahové a grafické stránce podle předchozího chování zákazníka.

AI v práci na skladě

Skladníkům AIDIGI pomáhá poskytováním informací pomocí rozšířené reality. To vše zrychluje práci na skladě.

Co je AIDIGI?

Hlavní myšlenkou projektu AIDIGI je zvýšení míry automatizace pomocí aplikace umělé inteligence do procesů v rámci e-commerce sféry. Projekt AIDIGI by tedy měl vést ke zvýšení efektivity lidské práce, redukci rutinních úkonů a využití rozšířené reality pro aplikaci v rámci e-commerce.

Zvyšování míry automatizace a odstranění rutinních úkonů nelze dosáhnout bez softwarového řešení nové generace založeného na strojovém učení a na algoritmech umělé inteligence, proto převážná část výzkumu a vývoje realizovaného v rámci projektu bude zaměřena právě na zkoumání a aplikaci těchto přístupů. 

Vyvinutý software pak bude využit i v zařízeních, která budou vyvíjena v druhé části projektu AIDIGI, kdy dojde k vytvoření funkčních vzorků zařízení (vývoji hardware), které využijí vyvinutý software na prodejnách, ve skladech a v restauracích na specifické úkony (např. pro zlepšení orientace obsluhy na skladě nebo zákazníků v provozovnách klientů či pro snížení neproduktivní komunikace mezi zákazníkem a obsluhou)

Výstupy projektu AIDIGI

Sofwarový modul pro automatické generování obsahu

Softwarový modul pro automatické generování obsahu na základě stanovených parametrů a pro vyhledávání odborných a zákaznických recenzí za využití umělé inteligence.

Uživatelsky přívětivý průvodce

Uživatelsky přívětivý průvodce reagující na zákazníkovy podněty, který může podpořit přívětivost komunikace na základě získaných dat (pro případ získání biometrických obrazových dat reakce na oční kontakt nebo na emoce zákazníka) a reagující různě zabarvenými odpověďmi na opakující se stejné dotazy.

Softwarový modul pro vyhledávání recenzí k předvídaní zájmu zákazníků

Zařízení bude generovat agregované recenze k danému produktu. Zároveň bude generovat sumarizace „hvězdičkových“ hodnocení získaných z více zdrojů a meta recenze podle sociodemografických parametrů.

Rozšířená realita zajišťující zefektivnění práce na skladě

Naše zařízení bude využívat rozšířené reality pro poskytování informací pomocí skladníkovi. Zařízení bude hledat čárové nebo QR kódy v obraze a upozorní na umístění hledaného zboží. Také bude gamifikovat pracovní činnosti a průběžné zaškolování.

AI zařízení pro komunikaci na prodejně

Funkce inteligentního pořadového systému, který agreguje a vyhodnocuje informace o zákaznících a volných prodejcích nebo servisních technicích, optimalizuje a prioritizuje využití času prodejců či techniků, hlídá zákaznickou spokojenost a také rychlost výdeje zboží.

Personalizace webu na základě věku, pohlaví a dalších parametrů

Obsluha webu bude moci definovat celou řadu základních scénářů, neboli jaké obsahy a grafiky bude zobrazovat různým pohlavím a věkům. AI následně na základě celé řady vstupních údajů a následného chování zákazníka, bude v následujících krocích na webu uživateli zobrazovat přizpůsobený obsah a vizuál webu.

Personalizace webu pomocí umělé inteligence

Obsah webu se přizpůsobí po obsahové stránce předchozímu chování a zjištěným potřebám jednotlivého zákazníka webu. Systém umožní efektnější a personalizované zpracování stránek zároveň po stránce obsahové, grafické a produktové.

Infopult na poskytování informací

Funkce infopultu, který poskytne zákazníkovi informace o produktech i když není obsluha volná. Bude též schopen reagovat na zákaznické pobídky. Je schopen zákazníkovi vytvořit nabídku dalšího příslušenství na míru.

Komunikace se zákazníkem

Softwarový modul v podobě chatbota automatizující komunikace se zákazníkem, která bude působit věrohodně za využití umělé inteligence .

Partneři projektu AIDIGI

Databig

Zakládající řešitel projektu AIDIGI

Provozně ekonomická fakulta ČZU

Partner projektu AIDIGI